Jėzuitai

Užduotis: 
Atnaujinti seną svetainę. Atskleisti, kas yra jėzuitai, taip pat parodyti, kaip kiekvienas gali atrasti kažką sau, nes dažnai organizacijų svetainėse atrodo, kad tai yra "kažkam kitam", tik "saviems". Dabar galima rasti, kaip sudalyvauti renginiuose, rekolekcijose, gauti dvasinį palydėjimą, prisijungti prie sielovados grupių, projekto jaunimui "Magis". Pirmame puslapyje parodyta aktuali ir svarbi informacija, jos pakankamai daug ir reikėjo parodyti estetiškai ir kompaktiškai. Taip pat yra jėzuitų žemėlapis, kuriame matosi, kokia veikla yra visame pasaulyje: bažnyčios, mokyklos, jėzuitų namai, rekolekcijų namai. Aiškūs būdai, kaip paremti, leidinių archyvas ir daug kito. Taip pat išspręstos tokios populiarios situacijos, kaip pvz. važiuojate su mašina, ištraukiate telefoną, ir reikia greitai rasti Mišių laikus — viršuje yra nuoroda. Atrodo akivaizdu, bet kartais tokios informacijos tenka ieškoti kelias minutes.

Jėzaus Draugija, dar vadinama Jėzuitų ordinu, yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija, kurią įkūrė šv. Ignacas Lojola, veikianti daugelyje pasaulio šalių. Kiekvienoje šalyje jėzuitams vadovauja vietinė provincija ir generalinio vyresniojo, esančio Romoje, skiriamas provincijolas.

Arba galite gauti nemokamą konsultaciją

 

Klientų rekomendacijos

Mūsų klientai — tai mūsų partneriai. Mes rūpinamės jų veiklos sėkme ir tikimės to paties iš jų.